Search

Over EerstelijnPlus Rotterdam

EerstelijnPlus Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen 4 Kaderhuisartsen Bewegingsapparaat (KBA) en IZER, Integrale Zorggroep Eerstelijn Rotterdam. Deze nauwe samenwerking tussen eerste en tweede lijn bevordert goede beweegzorg aan patiënten in de regio Rotterdam: de Kaderhuisartsen BA ondersteunen hun collega-huisartsen bij het stellen van de juiste diagnose of in gang zetten van een passende behandeling.

Dit verbetert de ervaren kwaliteit van zorg voor patenten, resulteert in een duidelijke verbetering van de gezondheid en zorgt voor verlaging van de zorgkosten.

Waarom?

Diverse ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de oprichting van EerstelijnPlus Rotterdam:

  • Uit onderzoekscijfers blijkt dat Nederlanders hun huisarts vooral bezoeken met klachten over het bewegingsapparaat: gemiddeld 1 op de 3 consulten heeft hiermee te maken.
  • De kennis/kunde van de Nederlandse huisartsen betreffende het bewegingsapparaat is de afgelopen decennia flink toegenomen.
  • Tegelijkertijd krijgt de huisarts in de praktijk te maken met een toenemende hoeveelheid aandoeningen van het bewegingsapparaat, waardoor het ondoenlijk is om op alle gebieden voldoende expertise te behouden.
  • Met name chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat vereisen complexe zorgverlening.
  • Hierdoor wordt een deel van de patiënten onterecht verwezen naar de orthopedisch chirurgen.
  • Toenemende vergrijzing van de bevolking zorgt de komende jaren voor een aanzienlijke stijging van de zorgvraag. Dit geldt voor alle klachten omtrent het bewegingsapparaat, vooral ten aanzien van artrose.

Drie doelstellingen

EerstelijnPlus Rotterdam heeft drie doelstellingen:

  • Verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt;
  • Optimalisering van de gezondheid;
  • Verlaging van de zorgkosten.

Deze doelstellingen worden bereikt door levering van de juiste zorg op de juiste plaats.

EerstelijnPlus Rotterdam is gevestigd aan de Jan Leentvaarlaan 37-47, Rotterdam.

Nederlands Huisartsen Genootschap - kaderhuisarts bewegingsapparaat

 

 

erasmus medisch centrum

 

 

Eerstelijn Plus Rotterdam

Patrick Krastman

Patrick Krastman

Kaderhuisarts

lees meer

Frans van der Kooij

Frans van der Kooij

Kaderhuisarts

lees meer

Hans Postema

Hans Postema

Kaderhuisarts

lees meer